Elektrikárske služby

Opravy a revízie elektroinštalácií, bleskozvodov, projekty a realizácia elektrických prípojok, zemné výkopové a hutniace práce, prenájom kontajnerov.


Spoľahlivý elektrikár pre Vaše potreby.
Zavolajte: 0911 987 643

Elektroinštalácia

Bleskozvod

Revízie 

  

Elektrické prípojky

Projekty elektrických prípojok


Zapojenie elektrospotrebičov

Zemné výkopové a hutniace práce 

Prenájom kontajnerov

Referencie

Zverte vašu elektriku do rúk profíka