Naše služby

Elektroinštalačné práce


 • návrh, tvorba, montáž a opravy elektroinštalácie  rodinných domov, bytov, bytových domoch, chalupách  a priemyselných stavieb
 • kompletné zapájanie rozvádzačov
 • výmena ističov a poistiek
 • oprava a výmena elektrických stupačkových vedení v bytových domoch     

 

Elektrické prípojky


 • Projekty elektrických prípojok
 • realizácia elektrických prípojok

 • Premiestnenie meracích hodín
 • Výmena hlavného ističa


Prenájom kontajnerov


 • Vhodné na vývoz odpadu a stavebnej sute

Revízie


 • certifikovaný revízny technik s oprávnením
 • revízie elektroinštalácií a bleskozvodov  
 • revízie podľa platných noriem STN
 • odborné merania a skúšky pre vydanie revíznej správy
 • kontrola vedenia

Zapojenie elektrických spotrebičov


 • Zapojenie elektrických zásuviek
 • Dátových a TV zásuviek
 • Vypínačov a  svietidiel
 • Zvončekových tlačidiel a spínačov
 • Kuchynských spotrebičov
 • Montáž satelitov
 • Elektrických strojov

Bleskozvody


 • návrh, tvorba, montáž a opravy bleskozvodov
 • opravy uzemnenia
 • odborné meranie

 

Zemné výkopové a hutniace práce


 • Zemné výkopové práce midi-bagrom 
 • Úpravy terénu s UNC 060
 • Práce pred začatím stavby
 • Ukončovacie práce po stavbe
 • Kopanie základov
 • Odvodňovanie stavieb a pozemkov
 • Hutnenie zeminy, štrku, makadamu, piesku a asfaltovej drte vibračným ručne vedením valcom  s váhou 1 tony